Τετάρτη, 25 Nov 2020 20:56

Τελευταία ενημέρωσηΠαρ, 31 Ιουλ 2020 8:57

banner3

ΑΡΧΙΚΗ

Ίδρυση και σκοποί του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών (ΚΕ.ΚΤΗ.ΜΕ.)

 

Το Κέντρο Κτηματολογικών Μελετών ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2015 με πρωτοβουλία του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Διαμαντόπουλου. Μια ομάδα συναδέλφων του (καθηγητών Πανεπιστημίου και νομικών: δικαστών, συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, δικηγόρων) ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του και έτσι 27 ιδρυτικά μέλη συνέστησαν το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» και για την αγγλική γλώσσα Hellenic Society for Research and Study of Cadastral Law. Διακριτικός τίτλος του σωματείου: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης (οδός Tσιμισκή αριθμ. 123 γραφείο του επιστημονικού διευθυντή και προέδρου του σωματείου Γεωργίου Διαμαντόπουλου).

Σκοποί του σωματείου είναι η μελέτη θεμάτων που αναφέρονται στην οργάνωση, τη λειτουργία και το δίκαιο που διέπει το Εθνικό Κτηματολόγιο και τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, όπως επίσης στη συνένωση όλων εκείνων των επιστημονικών δυνάμεων και φορέων στον ελληνικό χώρο που πιστεύουν στη νομική, τεχνική, κοινωνική, περιβαλλοντολογική, οικολογική, δασική και πολιτισμική αξία και χρησιμότητα του Κτηματολογίου σε κάθε επίπεδο και κάθε χώρο δραστηριότητας, ατομικής ή συλλογικής, επιδιώκοντας ενεργώς την προώθησή του. Το σωματείο επιδιώκοντας την πραγμάτωση των σκοπών του μεταξύ άλλων: Οργανώνει τακτικές περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών του για τη συζήτηση γενικότερου θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος ζητημάτων, αναγόμενων στους στόχους του. Προγραμματίζει, καταρτίζει και δημοσιεύει μελέτες.Διοργανώνει ή συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, επικοινωνώντας ή συνεργαζόμενο με φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, σωματεία ή ενώσεις που επιδιώκουν τους αυτούς η παρεμφερείς σκοπούς. Οργανώνει επίσης διαλέξεις και συζητήσεις.Ανακοινώνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τα πορίσματα των συνεδρίων, συζητήσεων και μελετών του, μέσω πάσης φύσεως εντύπων που επιμελείται το ίδιο ή της ιστοσελίδας του στο διαδίκτυο ή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καιεκφράζει τις θέσεις του για επίκαιρα ζητήματα του Κτηματολογίου.

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τσιμισκή 123 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  τηλ.: 2310-252589  φαξ:  2310-264874  diamlaw1@otenet.gr